За работодатели

Уважаеми работодатели,

За нас е важно познаването отвътре на секторите на индустрията, в които работим. Ние може да Ви предложим най-доброто работещо решение за кадри в индустрията.

Научете повече за нашите услуги:

ПОСТОЯННА ЗАЕТОСТ

ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

ТЕСТВАНЕ НА УМЕНИЯ

Вие, нашите партньори, можете да разчитате на професионално, лоялно и коректно отношение от страна на нашия екип от специалисти, които се стараят да задоволят Вашите потребности чрез:

  1. Изследване на нуждите на работодателя.
  2. Откриване на подходящи кандидати.
  3. Провеждане на събеседване и проверяване на квалификацията и възможностите на кандидатите за съответните позиции!
  4. Осъществяване на контакт между работодател и служител.
  5. Обработка на документите и съдействие при назначаването на служителите.
  6. Поддържане на контакт с одобрените и наетите служители и техните работодатели.
  7. Оказване на помощ при разрешаване на въпроси от всяко естество, свързани с представянето на служителя пред работодателя.
  8. Съдействие при осъществяването на обратната връзка между служител и работодател.
  9. Подпомагане намирането на правилния подход за разрешаване на необичайни ситуации.