Контакти

Офисът на „РЕКРИНД“ ЕООД се намира в сградата на Институт по заваряване.

Тел: +359 883 548 474

Тел: +359 889 319 919  

E-mail: office@recrind.com

Адрес: България, гр. София, 1592,
бул. “Асен Йорданов” №10, ет. 1, офис 103

КОНТАКТНА ФОРМА

Contact Form (Български)