ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

По задание на клиента РЕКРИНД може да извърши проучване, както и да Ви предложи персонал от България и чужбина за постоянна работа или временна заетост.

В РЕКРИНД, като професионалисти с опит в индустриалния бранш добре знаем, че:

  • Изискванията на индустриалните компаниите към кандидатите за работа са високи поради, традиционно големите отговорности за безопасност, качество, срокове на изпълнение, които компаниите носят към своите клиенти.
  • Изпълнението на съответните индустриални дейности се извършва с високотехнологично и скъпо струващо оборудване, което изисква квалифицирани кадри, които прецизно и отговорно да работят с него.
  • За заявени от работодатели позиции, в РЕКРИНД прилагаме селективен подход за кандидати, които се стремят към дългосрочна работа и професионален ангажимент към бъдещия си работодател.

Разполагаме с обширна, постоянно актуализираща се, база данни от кандидати с ценен опит в различни области на индустрията. Благодарение на това, сме в състояние бързо да представим на ВАС – нашите клиенти – качествен и заинтересован персонал.

Моля, попълнете Вашата заявка:

Contact Form (Български)