ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ – ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

По задание на клиента РЕКРИНД може да Ви предложи персонал от България и чужбина за временна заетост.

В РЕКРИНД, като професионалисти с опит в индустриалния бранш, добре знаем, че:

  • При пикове в производството или временна загуба на ключов персонал добрата практика е фирмите да се търсят допълнително работна ръка, за да изпълнят поетите ангажименти по проекти.
  • Наемането на персонал и скорошно му освобождаване не допринася за добрия имидж на компанията, както пред служителите, така и пред институциите.

РЕКРИНД може да предложи необходимите ви специалисти, които компетентно и заинтересовано да извършат дадената дейност, в определения от вас период.

Предимство е, че с голяма част от кандидатите за работа имаме вече създадени отношения, базиращи се на съвместни дейности по вече успешно изпълнени проекти.

Разполагаме с обширна, постоянно актуализираща се база данни, от кандидати, интересуващи се от временна заетост с ценен опит в различни области на индустрията. Благодарение на това сме в състояние бързо да представим на ВАС – нашите клиенти – качествен и мотивиран персонал.

Моля, попълнете Вашата заявка:

Contact Form (Български)